Gutta Percha


guta-percha-2
Равномерно валцувани ендодонтски гутаперки, използвани за запълване на подготвени коренови канали, преди възстановяване на зъба.

Предимства
 • Осигурено качество в последователността на размер и форма
 • Гарантирани крехкост и рентгеноконтрастност
 • Гъвкави и еластични, но достатъчно твърди, за да се вмъкнат в канала
 • Подходящи за вертикална и латерална кондензация
 • Лесно доловими от рентгенов апарат
 • Достатъчно гъвкави, за по-лесно проникване в канала
 • Осигурени дълъг срок на годност и свежест
 • Разнообразие в избора от размери и опаковки
Спецификации
 • Дължина: 28мм
 • Опаковка и размери: ISO size 2% – 15÷80, Асорти: 15÷40, 45÷80 – 120бр. в кутия
 • разграфени ISO size 2% – 15÷80, Асорти: 15÷40, 45÷80 – 100бр. в кутия
 • тейпър .04&.06 % – 20÷45, Асорти: 20÷45 – 60бр. в кутия
 • Протейпър – F1, F2, F3, F4, F5, Асорти: F1, F2, F3 – 60бр. в кутия
guta-percha-1
spident-.04-taper-paper-points
guta-percha-6