Spident – игли


finalallnop1png_joey_
Иглите на Spident
  • Силиконово покритие
  • Значително намалява болката и тъканна травма
  • Остри
  • три – скосяване на иглата предлага плавно влизане в тъканта
  • Повишаване на комфорта на пациента, докато силиконово покритие значително намалява болката и увреждане на тъканите
  • кръг острието защитава венеца

NOP Needles 27G/Short(21mm)
needles-27-g-s
NOP Needles 27G/Long(30mm)
needles-27-g-l
NOP Needles 30G/X-Short(12mm)
needles-30-g-xs
NOP Needles 30G/Short(21mm)
needles-30-g-s
NOP Needles 30G/Long(25mm)
needles-30-g-l
NOP Needles 31G/X-Short(12mm)
needles-31-g-xs