Dalim Tissen


rapi-gide
Rapi-Gide®

е дентална мембрана, използвана за GTR Водена регенерация на тъканите и (Водена костна регенерация) операция GBR.


Rapi-Gide®

помага за възстановяване на алвеоларна кост, и защитава оперираното място от инфилтрация на епителни клетки и външни обстоятелства.


Rapi-Gide®

която е направена от висока ателоколагенна чистота има висока биосъвместимост, механична здравина, устойчивост на ензимно разграждане и гъвкавост.


Cross section #1 (X300)
Cross section #2 (X200)
Cross section #3 (X100)
Surface #1 (X100)
Surface #2 (X50)