Dalim Tissen


rapi-gide

Rapi-Gide®

Зъбна мембрана с приложение в регенерацията на тъканите GTR (Guided tissue regeneration) и във възстановяването на костните структори GBR (Guided bone
regeneration).


Rapi-Gide®

Помага за възстановяването на алвеоларната кост и защитава мястото на работа от проникване на
епителни клетки и външни фактори.


Rapi-Gide®

Направен от висококачествен
ателоколаген има висока биосъвместимост, механична
сила, устойчивост на ензимно разграждане и
гъвкавост.


Свали Продуктов Каталог

Cross section #1 (X300)

Cross section #2 (X200)

Cross section #3 (X100)

Surface #1 (X100)

Surface #2 (X50)