Pax i3D – Smart


3D Imaging Technology

ipax-3d-small-1

Иновация в качеството на изображение

3D качеството на изображението е доста подобрена,която се базира на иновативната технология.Реконструкция на изображението.


ipax-3d-small-2

FOV иновации

Иновативна FOV на PAX-i3D Смарт показва по-широк изглед на съзъбието в сравнение със същия FOV на другите.


ipax-3d-small-3

• PAX-i3D Смарт е оборудван с AI Auto MAR; тя намалява метални артефакти, основани на характеристиките на всеки друг метал.

• MAR на всеки метал се настройва автоматично.


3 in 1 Digital X-Ray System
PaX-i3D Smart provides Panoramic, CT, and Cephalometric images which are suitable for various dental diagnoses.

panoram-scan